Pius X al sinds jaren verankerd in de Poeldijkse samenleving, blijft in Poeldijk, behoudt naam én leden. Maar: het wordt sterker door harmonieuze samenwerking met Wateringse muziekvereniging De Phoenix. Omgekeerd gooien de Poeldijkse musici het op een akkoord met De Phoenix. Beide verenigingen zijn naar elkaar toegegroeid.

Er waren meerdere redenen die aan deze samenwerking ten grondslag lagen. Harmonie en fanfare is in het hele land nog wel erg populair, toch werd het gemis aan jonge aanwas en muzikanten tussen de 30 en 50 jaar, steeds sterker. Het had gevolg voor de jeugdopleiding die kweekvijver moet zijn voor deelname in het grote orkest. Voor de overige orkestleden heeft een te klein middenkader gevolgen bij het repertoire. Het was voor de beide besturen een grote zorg hoe het verder in de toekomst zou moeten. Er werden contacten gelegd tussen de Poeldijkse en Wateringse muziekverenigingen.

Het bleek dat beide orkesten elkaar door samenwerking uitstekend konden aanvullen. De Phoenix had een grotere bezetting. Pius X was wat sterker in het slagwerk. Door samenvoeging konden de verenigingen elkaar prima aanvullen en ontstond precies de combinatie die voor beide partijen interessant was. Er was dan ook al regelmatig sprake van hulp in de bezetting over en weer. Het was een verrijking en er was ook bereidheid van de musici om een stap te zetten en een nieuw instrument te gaan bespelen. Zo speelden drie leden van Pius X bugel, een koper instrument dat past in een fanfarekorps, maar niet voorkomt in een harmoniebezetting. De bugelblazers van Pius X werden omgeschoold tot trompet- en baritonspelers en blazen nu hun partij in het gezamenlijk orkest.

Een ander punt dat de beide verenigingen verbond was dat zij elk voor zich sinds kort werden geleid door inval-dirigenten. De besturen waren allebei op zoek naar een nieuwe dirigent en het was logisch dat de orkesten het meest gebaat zouden zijn met één dirigent. Kort geleden is Hardy Li benoemd, afkomstig uit Hongkong en vorig jaar afgestudeerd aan het conservatorium in Den Haag.

Besturen van Pius X en De Phoenix hebben ook afgesproken dat de orkesten (slagwerk, leerlingen en groot orkest) in Poeldijk én Wateringen actief blijven optreden. Zo blijft Pius X in Poeldijk verantwoordelijk voor de grote plaatselijke donateursconcerten, Muziekfestival van Rondje Poeldijk, Koningsdag, Dodenherdenking en Sinterklaasmusical. De historische binding tussen Poeldijk en Pius X blijft onverkort bestaan. Zo zal het ook in Wateringen met De Phoenix zijn.

Gezamenlijk muzikaal optrekken is ons gemeenschappelijk doel. Daar hebben we allemaal plezier in en dat plezier is hard nodig om samen mooie muziek te kunnen maken.

Locatie

Muziekvereniging Pius X Poeldijk
Sociaal-cultureel centrum De Veiling (voorheen: De Leuningjes)
Julianastraat 49
2685 BB Poeldijk
info@piusxpoeldijk.nl

Ingang: aan de achterzijde van De Veiling.
(kant Beatrixstraat, bij de bibliotheek); in de gang links en voorbij de Peuterspeelzaal de trap omhoog nemen. 

Repetitie

Je bent altijd welkom om een keer een repetitie bij te wonen:

 • Orkest: 
  Iedere vrijdagavond van 20:00 – 22:15 uur in De Vang in Wateringen
 • Slagwerkgroep:
  Op woensdagavond.
  In overleg, neem contact op voor een afspraak
 • Saxofoonensemble:
  1x per 2 weken op donderdagavond
  van 19:00 - 20:00 uur.
  Neem contact op voor de juiste avond.

 

Social Media

Volg Pius X op Social Media en blijf op de hoogte van het laatste nieuws:


 

Ga naar boven